Občianske združenie Klub malých umelcov

Vítame Vás na stránkach nášho občianskeho združenia. OZ Klub malých umelcov je dobrovoľným občianskym združením, ktorého účelom je združovať záujemcov o výtvarné, hudobné, tanečné a dramatické umenie súťažného aj nesúťažného charakteru. Cieľom združenia je organizovať a podporovať voľnočasovú aktivitu a vzdelávanie detí, mládeže i dospelých v oblastiach umenia, zabežpečovať umelecko-estetickú výchovu.

 

Darujte nám - svojim deťom 2% dane !

Viac informácii získate Tu.
 

Aktuálne kluby:

  • Tanečný klub pre škôlkarov na ZŠ Jarná 20
  • Hudobný klub na ZŠ Lichardova - hra na gitare
  • Tanečný a hudobný klub na ZŠ Limbová - hra na gitare, flaute a keyboarde
  • Výtvarný klub na MŠ Gemerská
  • Výtvarný klub na MŠ Stavbárska
  • Tanečný klub na MŠ Bajzova

 

Ďalšie informácie:  

     Výučba prebieha priamo na uvedených základných a materských školách, prípadne v priestore SZUŠ Ružová jeden až dva krát týždenne skupinovou formou.

Dieťa, resp. dospelý sa môže zapísať aj telefonicky (0903 955 331) resp. prostredníctvom online prihlášky www.umeleckaskola.sk/is/kmu/prihlaska počas celého školského roka.

 

    Vyplnením prihlášky dáva rodič súhlas s prezentáciou dieťaťa v rámci propagácie OZ KMU (brožúry, DVD, plagáty, web stránka a pod.)

Vyplnením prihlášky vyjadrujete súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2001 Zb.z.